Co jest dla nas najbardziej istotne?

Naszą misją jest pomoc w znalezieniu i wykorzystaniu najlepszej drogi do osiągnięcia celów projektu.

Zachęcamy do współpracy !!!

 

Witamy na stronie internetowej Instytutu Dobrych Projektów Sylwia Jędrzejczyk-Kowalska - firmy zajmującej się profesjonalnym wsparciem podmiotów realizujących inwestycje w zakresie szeroko rozumianego ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, począwszy od fazy koncepcyjnej, na finalizacji rzeczowej i finansowej skończywszy. Ze względu na doświadczenie, szczególne miejsce wśród naszych ofert zajmują zadania związane z obsługą i zarządzaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze sektora ochrony zdrowia
"Instytut Dobrych Projektów Sylwia Jędrzejczyk-Kowalska" jest podmiotem kontynuującym działanie podmiotu funkcjonującego od marca 2010 do końca czerwca 2014 roku pod nazwą "Instytut Dobrych Projektów spółka cywilna". Ww. spółka została powołana w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby podmiotów, które uzyskały dofinansowanie bądź planują je uzyskać, a dążą do zarządzania projektami w sposób zapewniający kwalifikowalność wydatków i pełną zgodność z procedurami i wymaganiami Instytucji Wdrażających od najwcześniejszego momentu.

 
ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN